Administratorem danych osobowych jest Noclegi Euro Pol ul. Żeromskiego 21, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Jedyną funkcją formularza jest przesłanie na adres e-mail treści wpisanych w formularzu.